Kork

Kork (l. cortex - bark) - Kork er en del av barken på treet (fellem) utenfor korkkambiet. Beskyttende sekundærvev laget av et korkkambium. Består av flate luftfylte døde celler når de er ferdig utviklet og veggene er innsatt og impregnert med suberin som er et voks- og fettaktig materiale som hindrer passasje av gasser og vanndamp. I noen tilfeller dannes etasjekork via perikline delinger av celler i primærbarken. Kork kommer kommersielt fra korkeik (Querqus suber). Korkeik er et eviggrønt tre og det har nok bark til å høstes første gang når treet er ca. 25 år gammelt. Den første jomfrukorken anses for å være mindreverdig. Deretter kan kork høstes ca. hvert tiende år. Kork er vanntett og lufttett, bortsett fra gjennom korkporene. Brukes til flaskekork, får fiskegarn til å flyte, dupp ved fiske, skosåler, gulvbelegg o.l.

Publisert 4. feb. 2011 10:31