Felloderm

Felloderm (gr. phellos - kork; derma - hud) - Indre laget av peridermen. Korkceller avsatt innover fra korkkambiet (fellogen). Fellem er celler som avsatt utover fra korkkambiet.

Publisert 4. feb. 2011 10:19 - Sist endret 7. mars 2018 13:20