Sekundær vekst

Sekundær vekst - Økning i diameter av stamme og rot og som skyldes celledelinger i de laterale meristemer (korkkambium og vaskulært kambium). Vaskulært kambium gir sekundært xylem (vedvev) og sekundært floem (silvev). Korkkambium danner sekundært hudvev kalt periderm. De enfrøbladete plantene har ikke vaskulært kambium og derav heller ikke sekundær tykkelsesvekst, slik at mange har samme tykkelse hele tiden. Palmene, som er enfrøbladete planter, har primære tykkelsesvekstmeristem i veden like under det apikale meristemet som er med å gi tykkelse på planteorganet. Palmene kan ha korkkambium. Bladene som er dannet sist hos palmer blir stående loddrett opp fra vekstpunktet.

 
Publisert 4. feb. 2011 10:48