Konjugasjon

Konjugasjon (l. conjugare - feste sammen) - To celler (bakterier eller sopp) som ligger nær inntil hverandre og utbytter genetisk materiale med hverandre.

Små stykker av kromosom eller plasmid overføres via en konjugasjonsbro. En bakterie blir DNA-donor (hann) og en DNA-akseptor (hunn). Bakteriene kan danne sex-pili som fester bakteriene til hverandre. En fertilitetsfaktor (F-faktor) er en del av et bakteriekromosom eller plasmid.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:30 - Sist endret 4. okt. 2018 12:31