Plasmid

Plasmid - Finnes i bakterier, kan også finnes hos eukaryoter,  og er små, ofte et lukket sirkulært dobbelttrådet DNA-molekyl som replikeres atskilt fra bakteriekromosomet. Et plasmid kan inngå reversibelt i bakteriekromosomet. Prokaryotene har en til flere plasmider per celle. Plasmidene gir oftest en fordel fordi de kan inneholde gener for antibiotikaresistens.

I noen tilfeller kjenner man ikke til nytten bakteriene har av plasmider, men de kan også inneholde gener som er nytte for bakterien, for eksempel resistensgener som gir beskyttelse mot antibiotika. Plasmider som inneholder et gen som koder for β-laktamase deltar i inaktivering av β-laktam-antibiotika (penicillin, amoksicillin, ampicilin). Plasmider kan bli overført mellom bakterier innen samme art, men også til andre arter og sprer derfor raskt antibiotikaresistens.

Plasmider kan bli brukt som kloningsvektorer innen molekylærbiologi. 

Tumorinduserende plasmid hos Agrobacterium 

Ti-plasmidet hos bakterien Agrobacterium spiller en viktig rolle under infeksjonsprosessen i planter hvor det dannes krongalle.

Agrobacterium Ti-plasmid

Agrobacterium T-DNA

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 29. jan. 2021 14:55