Plasmid

Plasmid - Finnes i bakterier. Lukket sirkulært dobbelttrådet DNA-molekyl som replikeres atskilt fra kromosomet. Et plasmid kan inngår reversibelt i bakteriekromosomet. Prokaryotene har en til flere plasmider per celle. Plasmidene gir oftest en fordel fordi de kan inneholde gener for antibiotikaresistens.

Ti-plasmidet hos bakterien Agrobacterium spiller en viktig rolle under infeksjonsprosessen i planter hvor det dannes krongalle.

Agrobacterium Ti-plasmid

Agrobacterium T-DNA

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 12. apr. 2018 13:12