Protein kinase

Protein kinaser - Enzymer som overfører fosforylgruppen fra adenosintrifosfat (ATP,) eller mer sjeldent fra guanosin trifosfat (GTP), til hydroksylaminosyrene serin, threonin (serin/threonin kinase), og tyrosin (tyrosin kinase) eller histidin (histidin kinase) i proteiner. Ved fosforyleringen av proteinet endres aktiviteten til enzymet til aktiv form.   Protein kinaser virker som av/på-brytere for ekstracellulære signaler som blir overført til intracellulære prosesser. Fosfatgruppen på proteiner fjernes ved defosforylering katalysert av protein fosfatase og enzymet blir derved inaktivt.

 Hos eukaryotene (gjær, sopp, alger, planter, dyr og mennesker) er det en superfamilie med protein kinaser som er homologe og har tolv konserverte regioner. Disse protein kinasene deltar i forskjellige prosesser: Protein kinase G blir regulert av syklisk GMP (cGMP), mens protein kinase blir kontrollert av syklisk AMP (cAMP). I planteceller som ikke er stimulert på noe vis opprettholdes en lav konsentrasjon av kalsium (Ca2+) i cytosol ved et aktivt Ca2+ transportsystem i plasmamembranen og i organeller. Det er lave kalsiumkonsentrasjoner i cytoplasma og i sammenheng med åpning av kalsiumkanaler deltar Ca2+-avhengig protein kinase (CDPK) eller kalmodulin bindende protein kinase.

Reseptorlignende protein kinase (RLK) i plasmamembranen mottar signaler fra utsiden av cellene og overfører det til det indre av cellene. 

Celledeling og cellesyklus er strengt regulert og der deltar syklin-avhengig protein kinase (CDK), samt en kaskade og nettverk med protein kinaser tilknyttet mitosen, og som fosforylerer hverandre, de er mitogene som mitogen-aktivert protein kinase (MAPK), MAPK-aktivert protein kinase (MAPKK). MAPKK-aktivert protein kinase (MAPKKK) som kan samvirke med G-proteiner.  MAP-kinase kaskaden deltar i regulering av vekst og utvikling via styring av aktiviteten til transkripsjonsfaktorer i cellekjernen. De deltar i forsvarssystemet som gir beskyttelse mot potensielle skadelige organismer. Protein fosfatasene hører også med til en superfamilie av proteiner.

Fosfatidylinositol er forkomponent for polyfosfoinositider, et vanlig fosfolipid i planter, og utgjør sammen med fosfatidylcholin og fosfatidyletanolamin opptil 20 % av fosfolipidene i membraner. Polyfosfoinositider er i konstant omsetning vha. av spesifikke kinaser og fosfataser. I plantecellen kan det være kaskader av fosforyleringer katalysert av mitogenaktiverte protein kinaser.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 18. sep. 2019 15:43