Syklisk AMP

Syklisk AMP (cAMP) - En form av adenosin monofosfat (AMP) hvor atomene i fosfatgruppen danner en ring. cAMP virker som et intracellulært signal og sekundær budbringer, men har mindre betydning i plantene sammenlignet med dyr hvor cAMP har en sentral funksjon i signaloverføringsveier.

 Syklisk AMP

Syklisk GMP har større betydning som reguleringsmetabolitt hos planter.

Syklisk GMP

Syklisk AMP og signaloverføring hos dyr

Syklisk AMP (cAMP) er en viktig reguleringsmetabolitt i metabolismen hos dyr. Signaloverføringen fra cAMP kan skje via aktivering av protein kinaser, hvor G-proteiner først aktiverer enzymet adenylyl syklase som gir økning av konsentrasjonen av cAMP i cytosol. Endring i genuttrykk i cellekjernen kan skje via fosforylering av cAMP responselementbindende proteiner. En lang rekke hormoner bruker cAMP som reguleringsmetabolitt (glukagon, adrenalin, kortikotropin, follikkelstimulerende hormon, luteiniseringene hormon, somatostatin, dopamin, serotonin, prostaglandiner m.fl.). 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 5. mai 2020 09:03