Syklisk AMP

Syklisk AMP (cAMP) - En form av adenosin monofosfat (AMP) hvor atomene i fosfatgruppen danner en ring. cAMP virker som et intracellulært signal, men har mindre betydning i plantene sammenlignet med dyr.

 Syklisk AMP

Syklisk GMP har større betydning som reguleringsmetabolitt hos planter.

Syklisk GMP

d

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 12. apr. 2018 11:52