Sekundær budbringer

Sekundær budbringer  eller budbærer. Et intracellulært signalmolekyl hvis konsentrasjon endrer seg som resultat av binding av et primært signalmolekyl til en reseptor.

Syklisk AMP (cAMP); syklisk GMP (cGMP); endring i kalsiumkonsentrasjon (Ca2+) kan være bundet til proteinet kalmodulin); 1,2-diacylglycerol (DAG); og inositol 1,4,5-trifosfat (IP3) er eksempler på sekundære budbringere. Enzymet adenyl syklase aktivert av G-protein omdanner ATP til syklisk AMP (cAMP) og cAMP kan deretter aktivere en protein kinase.

IP3

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 10. jan. 2019 09:49