Fosfolipase

Fosfolipase er en gruppe enzymer som hydrolyserer og spalter spesifikke esterbindinger i fosfolipider i cellemembraner, delt inn i klassene fosfolipase A, B, C og D avhengig av hvilken binding i fosfolipidet som brytes. Fosfolipaser finnes hos både prokaryoter (bakterier) og eukaryoter (sopp, planter, dyr), deltar i stabilisering av membraner og i metabolsk signaloverføring via fettbaserte budbringere. Slangegift kan inneholde fosfolipase og patogene bakterier har fosfolipase som bryter ned cellemembraner. 

Fosfolipase A1(PLA1) spalter av en acylsidekjede ved posisjonen sn-1, bryter esterbindingen mellom fettsyren og glycerol og frigir en fettsyre og gir et 2-acyl-lysofosfolipid.

Fosfolipase A2 (PLA2) spalter av en acylsidekjede ved sn-2 og frigir en fettsyre. Fosfolipase A2 finnes i giften fra bier og noen slanger, hvor et peptid melittin bestående av 26 aminosyrer aktiverer PLA2. PLA2 deltar i betennelsesprosesser hos pattedyr.

Fosfolipase B (lysofosfolipase) spalter av acylsidekjeder både ved posisjonene sn-1 og sn-2.

Fosfolipase C (PLC) er en fosfodiesterase som spalter bindingen før fosfatgruppen og gir produktene diacylglycerol (DAG) samt en fosfatforbindelse. Fosfolipase C deltar i regulering av signalveier via budbringeren inositoltrifosfat (IP3)

Fosfolipase D (PLD) er en fosfodisterase som spalter bindingen etter fosfat og gir produktene fosfatidinsyre og en alkohol.

Fosfolipase

Fosfolipider er diglycerider hvor to av hydroksylgruppene i glycerol danner esterbinding med syregruppen i de to fettsyrene R1 og R2. Den tredje hydroksylgruppen danner en fosfoesterbinding med serin, inositol eller etanolamin (X), henholdsvis fosfatidylserin eller fosfatidylinositol, eller fosfatidyletanolamin. Fosfolipaser deltar i omsetning av fosfolipider i membraner, membrantrafikk og membranflyt, apoptose, samt i biosyntese av eikosanoider.

Fosfolipase i slangegift

Noen typer slangegift inneholder nevrotoksisk fosfolipase A2 som hydrolyserer fosfolipider i nerveterminaler og skjelettmuskler og lammer bytte nevromyotoksisk. Type 1 og 2 er i slangegift, type 3 finnes i giften fra bier (Apis mellifera) og øgler i slekten Heloderma. Type 4 finnes i marine snegl i slekten Conus.

Autotransportører deltar i frakt av fosfolipase hos patogene bakterier

Autotransportører (type 5 sekresjonssystem) er overflateproteiner på Gram-negative bakterier som deltar i frakt av fosfolipase. Kan virke som en virulensfaktor hos patogene bakterier, og blir brukt i invasjon og kolonisering av vertsorganismen e.g. de patogene bakteriene Pseudomonas syringae, Legionella pneumophila og Fusobacterium nucelatum.

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 28. apr. 2020 15:34 - Sist endret 6. juni 2020 13:09