Calmodulin

Calmodulin - Kalmodulin. Et budbærerprotein som binder kalsium (Ca2+), og som er med å styrer mange kalsiumregulerte prosesser i cellene.

Det kalsiumbindende proteinet kalmodulin deltar i mange av signalveiene som styrer metabolismen hos eukaryoter. Kalmodulin virker som en sekundær budbringer. Kalmodulin er satt sammen av ca. 148 aminosyrer som danner to kuleformete (globulære) domener koblet med en lenke. Hvert kalmodulin har fire bindingsseter for Ca2+. Generelt er det svært lave konsentrasjoner av kalsium i cytoplasma, og åpning av kalsiumkanaler er et viktig styringssignal i cellene.

Troponin C hos dyr kan binde kalsium.  Calretikulin (kalretikulin, kalregulin) er et annet kalsiumbindende protein i endoplasmatisk retikulum.

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 31. jan. 2018 10:38