Calmodulin

Calmodulin - Kalmodulin. Et budbærerprotein som binder kalsium (Ca2+), og som er med å styrer mange kalsiumregulerte prosesser i cellene.

Det kalsiumbindende proteinet kalmodulin deltar i mange av signalveiene som styrer metabolismen hos eukaryoter. Kalsium bundet til kalmodulin virker som en sekundær budbringer. Det er flere typer kalsium-kalmodulin aktiverte protein kinaser som deltar i fosforylering av proteiner og reseptorer. Kalmodulin er satt sammen av ca. 148 aminosyrer som danner to kuleformete (globulære) domener koblet med en lenke. Hvert kalmodulin har fire bindingsseter for Ca2+. Generelt er det svært lave konsentrasjoner av kalsium i cytoplasma, og åpning av kalsiumkanaler er et viktig styringssignal i cellene.

Troponin C hos dyr kan binde kalsium.  Calretikulin (kalretikulin, kalregulin) er et annet kalsiumbindende protein i endoplasmatisk retikulum.

Kalsium-kalmodulin regulerte reaksjoner

Enzymer som blir regulert av kalsium-kalmodulin er NAD+ kinase som omdanner nikotinamid adenindinukleotid (NAD+) til NADP+; NO syntase som lager signalmolekylet NO; syklisk AMP (cAMP) fosfodiesterase som hydrolyserer cAMP til 5’-AMP ; adenylyl syklase i hjernen; fosfatidylinositol-3-kinase; glutamat dekarboksylase som omdanner glutamat til gamma-aminosmøresyre (GABA); kalsium-kalmodulin protein kinase; myosin-lett kjede kinase som fosforylerer lettkjede-myosin som deltar i transportprosesser; RNA helikase som reorganiserer strukturen til RNA, samt kalsiumpumpen Ca2+-ATPase i plasmamembranen. Kalsium-kalmodulin deltar i regulering av åpning/lukking av flere typer ionekanaler e.g. cGMP-regulert kalsium-natriumkanal i signalveien for syn; og cAMP regulert ionekanaler for lukt.

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:12 - Sist endret 2. mai 2022 10:02