Imidazol

Organisk aromatisk forbindelse i form av en plan 5-ring med to nitrogenatomer. Imidazol er amfotertisk og kan virke som både syre og base, og finnes i to tautomere former. Imidazol danner sidegruppen i aminosyren histidin. Histidin med imidazol-ringen spiller en viktig rolle i det aktive sete til mange enzymer. Histidin kan også virke som en buffer.

Imidazol inngår i alkaloidene theofyllin og kaffein i te og kaffe.

Iimidazol finnes også i kreatinin, et nedbrytningsprodukt av kreatin eller fosfokreatin i muskler hos pattedyr. 

Imidazol

Tilbake til hovedside

Publisert 7. des. 2015 14:36 - Sist endret 15. apr. 2020 08:50