Stillasproteiner

Stillasproteiner («scaffold proteins», skaffoldproteiner) er ikke-enzymatiske proteiner som lager i et stillas, ankringspunkt og proteinskjelett hvor flere enzymer kan feste seg og tvinges sammen på en lokalitet i cellen på et spesifikt tidspunkt. En midlertidig og flyttbar plattform og ankringsplass for binding av flere proteiner som inngår i  samarbeidsreaksjoner og signaloverføring.  

Slike lokaliteter eller områder for etablering av midlertidig plattform eller stillas kan være plasmamembranen, Golgi-apparatet, endosomer, mitokondrier og cellekjernen. Stillasproteiner rekrutterer og organiserer flere andre proteiner slik at de kan fungere som en funksjonell enhet og øke effektiviteten. Stillasproteiner virker som regulatorer i flere signalveier.  For eksempel i et kompleks av protein kinaser, mitogenaktivert proteinkinaseveien (MAPK) i en enzymkaskade i RAS-ERK veien med stillasproteinet KSR (kinaserespressor av Ras).

Enzymkaskade er en forsterking og oppformering (amplifisering) av en signalmottaker hvor et enzym aktiveres ved mottak av signalet. Dette enzymet aktiverer deretter et sekundært enzym som deretter aktiverer et tredje enzym osv.

Ste5 var det første stillasproteinet som ble oppdaget, isolert fra bakegjær Saccharomyces cerevisae og danner et MAPK-stillas.   

Et annet eksempel er stillasproteinet A-kinase ankringsprotein (AKAP) som binder c-AMP-avhengige enzymer og protein kinase A. Toll-lignende reseptorveien i immunsystemet. HOMER-skjelettprotein i kalsium-kalmodulinsignalveier.  Stillas- og strukturproteiner kan lage et stillas for folding av DNA-heliksen i kromosomer, organisere tubulin- og aktinfilamenter i cytoskjelettet, Gjøre at molekyler holdt i riktig form e.g. jern-svovelkomplekser i jern-svovelproteiner.  

Tilbake til hovedside

Publisert 20. des. 2021 11:23 - Sist endret 20. des. 2021 11:44