Aktin

Aktin (gr. actis - stråle) - Et av strukturproteinene som inngår i mikrofilamentene i cytoskjelettet hos eukaryoter. Proteinmonomer med globulær form (G-aktin) polymeriserer og gir aktinfilamenter (F-aktin). Aktin inngår som filamenter i muskelapparatet hos dyr.

Monomere med globulært G-aktin kan binde ATP og kobler seg sammen i lange polare F-filamenter (F-aktin). ATP blir hydrolysert. Aktinfilamenter vokser ved å tilføye nye monomere i pluss-enden, og blir kortere ved å fjerne ADP-aktin i minus-enden.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 22. juni 2021 14:41