JAK-STAT signalvei

En kjede av proteinsignaler som overfører informasjon fra utsiden av cellen inn til cellekjernen som påvirker transkripsjon av gener. Består av enzymet janus kinase (JAK) som fosforylerer tyrosin på proteiner og "signal transduser og aktivator av transkripsjonsprotein" (STATs), samt tilhørende reseptorer for molekylsignalet. Celleveien inngår i celledeling, celledifferensiering, vekst,  celledød og immunitet. Feil i signalveien kan gi sykdom.

Ligander e.g. cytokiner (interferon, interleukiner) gir dimerisering i reseptoren og gir nærkontakt med JAK tilknyttet reseptor, og som fosforylerer tyrosin på spesielle aktiveringsløkker i proteinet. J AK fosforylerer også hverandre, transfosforylering gir økt kinaseaktivitet . STATs inneholder  kjernelokaliseringssignalog flytter seg til cellekjernen gjennom kjerneporekomplekset, via G-proteinet Ran (GTP) og transportproteinet og reseptoren importin som deltar i frakt fra cytoplasma til cellekjernen. Det er 4 forskjellige JAK 1-4 og sju forskjellige STAT1-7. Leptin er et peptidhormon som deltar i spiseatferd, og leptin som bindes til en reseptor  påvirker genuttrykk via signalveien JAK-STAT. STATs blir også fosforylert og en dimer av STAT går inn i cellekjernen og virker som transkripsjonsfaktor.  Proteinene JAK og STAT kan bli modifisert etter translasjonen via fosforylering, metylering eller acetylering.Ofte kan flere signalveier samvirke i en prosess.

Legemiddelet Baricitinib hemmer Janus kinase 1 og 2 (JAK1) og (JAK2), tyrosin kinaser som deltar i signalveien for betennelser.

Eksempler på andre metabolske signalveier er PI3K/Akt/mTOR signalvei og  MAPK/ERK signalvei som JAK-STAT- kan interagere med.

Tilbake til hovedside

Publisert 27. des. 2020 13:19 - Sist endret 5. jan. 2022 09:35