G-protein

G-protein - Et guanin nukleotidbindende protein. GTP-protein. Proteiner som binder GTP. Proteinet har i inaktivt stadium bundet GDP. Aktivt G-protein er koblet til en kaskade med prosesser bl.a. aktivering av protein kinase, åpning av kalsiumkanaler og syntese av syklisk AMP (cAMP). G-protein kan aktivere fosfolipase C som igjen gir inositol trifosfat og 1,2-diacylglycerol som begge virker som signalmolekyl sekundære budbringere.

Syklisk guanosin monofosfat (cGMP) er en viktig reguleringsmetabolitt hos planter og dyr. Sidenafil (Viagra) som brukes til å behandle ereksjonssvikt hos menn hemmer enzymet cGMP fosfodiesterase type 5, et enzym som nedbryter cGMP. En av signalfunksjonene til cGMP er å gi avslapning av glatt muskelatur, og når nedbrytningen blokkeres av Viagra strømmer mer blod inn i kavernøst vev i penis (corpus cavernosum) og gir ereksjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 20. des. 2018 11:50