Cytokiner

Cytokiner er et samlenavn for forskjellige typer proteiner utskilt av dyreceller og som deltar i kommunikasjon og samvirke mellom celler. Cytokiner kan virke på cellene som skiller dem ut (autokrint), på nærliggende celler (parakrint) eller via sirkulasjonssystemet påvirke andre celler i kroppen (endokrint). Cytokiner deltar i betennelsesprosesser enten ved å aktivere betennelse (inflammatorisk) eller hemme betennelse.

Cytokiner deltar i aktivering, formering og kommunikasjonssamvirke mellom celler i immunsystemet: T-celler, B-celler, makrofager, neutrofile, mastceller, eosinofile og basofile

Må ikke forveksles med cytokininer som er en gruppe plantehormoner planter.

Eksempler på cytokiner er interleukin, kemokiner, lymfokiner (laget av lymfocytter), og monokiner (fra monocytter), og de lages av forskjellige celletyper i kroppen, blant annet makrofager og hjelper-T-celler (Th2) i immunsystemet. De deltar i et signalnettverk ved immunreaksjoner og betennelser, blant annet i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, og er en viktig del av immunsystemet.

Kemokiner (MCP-1, MIP-1α (makrofager), MIP-1β (lymfocytter),GRO/KC) deltar i kjemotaksis blant annet forflytning av leukocytter.

Interleukiner (IL-4, IL-10) er betennelsesdempende (anti-inflammatoriske) cytokiner, men noen av dem gir økt betennelse og smerte slik som cytokiner av type TNF-α (cachectin, laget av makrofager, mastceller), IL-6 (Th2) og IL-1β. Det finnes en rekke typer interleukiner IL-1 til IL-18.

GM-CSF (granulocytt-makrofag kolonistimulerende faktor) er et glykoprotein som skilles ut fra celler i immunsystemet. GM-CSF gir økt mengde cytokiner, er en vekstfaktor for hvite blodlegemer, og gir økt produksjon av granulocytter.

En massiv produksjon av cytokiner i immunsystemet, kalt cytokinstorm,  kan gi overreaksjon på en infeksjon, og som under uheldige omstendigheter kan gi organsvikt og sepsis. 

Tilbake til hovedside

Publisert 9. juni 2020 10:40 - Sist endret 9. apr. 2021 10:23