Kjemotaksis

Kjemotaksis (gr. chemeia - forvandle; taxis - ordning) - Kroppsceller (somatiske celler), bakterier og andre enkeltcellede organismer, samt flercellede organismer eller celler som beveger seg mot ønskede kjemikalier eller vekk fra uønskede stoffer i omgivelsene. Ved kjemotaksis registrer bakteriene kjemikaliegradienten ved å svømme og tumle seg forover med hjelp av sine flageller. Kjemikaliene reagerer med kjemoreceptorer på bakterienes membran. Kemokiner er cytokiner som gir kjemotaksis og forflytning av celler i immunsystemet.

Kjemotaksis brukes for å finne næringsstoffer i omgivelsene, for eksempel sukker som brukes som mat av organismen (positiv kjemotaksis), eller for å fjerne seg vekk fra skadelige stoffer (giftstoffer) (negativ kjemotaksis).

Ved befruktning beveger spermcellene seg via kjemotaksis mot egget som det skal befrukte. 

Andre typer taksis

Beveger de seg mot lys kalles det fototaksis.

Bakterier kan vise magnetotaksis hvor de beveger seg langs magnetiske feltlinjer i sedimenter.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 9. juni 2020 10:57