Cytokinin

Cytokinin (gr. kytos - hult kar; kinesis - bevegelse) - En gruppe plantehormoner som deltar i celledeling. Cytokininer er purinderivater, lages i rotmeristem og noe i skuddmeristem og i embryo i frø. Langdistansetransporteres i vedvev (xylem) fra rot til skudd. Påvirker celledeling og ekspansjon, stimulerer RNA- og proteinsyntese, induserer enzymer, forsinker proteindegradering og aldring, deltar i apikal dominans. Zeatin er et vanlig naturlig forekommende cytokinin. Kinetin (6-furfurylaminopurin) er et syntetisk cytokinin.

Strukturformer for et naturlig cytokinin, zeathin, og et kunstig cytokinin, kinetin.

Cytokinin

 

Biosyntese av zeathin (et cytokinin)

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 16. apr. 2018 11:37