Apoptose

Apoptose (gr. apo - ivei fra, bort fra; ptosis - falle) - kontrollert celledød hos dyr. Selektiv fjerning av uønskede celler som skrumper inn. Det opprinnelige greske ordet referer seg til kronblad som faller av blomsten eller blad som faller av trærne. Det finnes gener som har til oppgave å eliminere celler.

I dyreceller som gjennomgår apoptose kondenseres og fragmenteres kromatin og nukleosomer. Mitkondriemembranen får lekkasjer, det blir dannet reaktive oksygenforbindelser og  cellemembranen får utvekster. Nærliggende celler fjerner den døde cellen, hvor immunsystemet også spiller en viktig rolle. Caspase er et enzym som dannes under apoptose. Planteceller har ikke apopotose, noe som bl.a. skyldes celleveggen og de mangler caspase, men har en prosess som ligner i form av programmert kontrollert celledød.  Hos mennesker (og dyr) er det mange milliarder av celler som blir dannet hver dag, de utvikles og spesialiseres til sine oppgaver, og et ca. tilsvarende antall celler gjennomgår kontrollert celledød. Celledød er del av en naturlig utviklingsprosess hos celler, men er også en viktig mekanisme for å fjerne celler som er skadet, feil under celledeling, celler som har feil i genomet, eller celler som har blitt infisert med bakterier eller virus. Under metamorfose hos amfibier fra et liv i vann som rumpetroll til et liv på land som frosk eller padde er det celledød, og nydannelse av celler. Cellevev mellom fingre og tær hos mennesker blir fjernet under fosterutviklingen. Fjerning av celler er en kontrollert og nøye styrtprosess, og feil i mekanismen for celledød og fjerning av celler kan gi opphav til mange sykdommer. 

Nobelprisen i fysiologi eller medisin i 2002 ble tildelt Sydney Brenner, H Robert Horvitz og John E Sulston for oppdagelsen av genetiske regulering av organutvikling og programmert celledød hos rundormen Caenorhabditis elegans.

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 16. okt. 2017 13:32