MAP/ERK signalvei

Også kalt Ras-Raf-MEK-ERK signalvei. MAPK mitogen aktivert protein kinase starter en kaskade med kinasereaksjoner (MAPKKK, MAPKK, MAPK) og blir aktivert av vekstfaktorer og mitogener.  ERK ekstracellulær signalregulert kinase (Ras (GTPase) er Raf-MEK-ERK proteiner som kommuniserer. MAPK/ERK signalvei  regulerer cellesyklus, deltar i celledifferensiering, stressresponser, og apoptose.

 

Overfører metabolske signaler fra celleoverflaten via cytoplasma til cellekjernen hvor transkripsjonen påvirkes. Slike signaler kan være proteiner eller peptider som virker som mitogener og induserer celledeling (mitose). MAPK- mitogenaktivert protein kinsae og ERK- ekstracellulær signalregulert kinase deltar i en kaskade av protein kinasereaksjoner. Ras og Raf hører med til gruppen små G-proteiner med GTPase, hvor skifte mellom GTP og GDP i proteinet virker som en på/av-bryter.

MAPK er serin-threonin protein kinaser som fosforylerer hydroksylgruppen på disse to aminosyrene, og er et protein som er bevart og konservert under evolusjonen. Andre kinaser er c-Jun-N-terminal kinase, stressaktivert protein kinase (JNK-SAPK), samt p38 kinase.

c-Jun N-terminal kinase (JNK) er en gruppe kinaser (JNK1-3) som hører med til mitogen-aktivert proteinkinase familien (MAPK). c-Jun N-terminal kinaser deltar i styring av mange cellulære prosesser: formering av celler, celledifferensiering og morfogenese,  organisering av cytoskjelett, apoptose, autofagi og betennelsesreaksjoner.

Epidermal vekstfaktor (EGF) kan binde seg til et reseptorprotein (erpidermalvekstfaktorreseptor, EGFR) som virker som en reseptorstyrt tyrosin kinase på cytoplasmasiden av cellemembranen, og aktivitetet styres av fosforylering/defosforylering av proteinet.

Feil i MARP/ERK- signalveien kan resultere i flere sykdomstilstander.

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 5. jan. 2022 09:14 - Sist endret 9. apr. 2022 11:28