PI3K/Akt/mTOR signalvei

Fosfoinositid 3- kinase (fosfatidylinositol 3-kinase) er en familie med enzmer , Akt – protein kinase B er en serin-threonin protein kinase, samt mTOR (mekanistisk target til rapamycin) deltar i en intracellulær signalvei. PI3K/Akt/mTOR deltar i cellesyklus, cellevekst, og metabolsk regulering via leptin og insulin. mTOR (mammalsk target av rapamycin) er en serin-treonin og tyrosin protein kinase i gruppen fosfatidylinositol-3-kinaser. Oppdaget sammen med rapamycin TOR kinase.

Akt har fler nedstrømseffekter og aktiverer transkripsjonsfaktoren CREB som binder seg til syklisk AMP( cAMP) responselementer i DNA, hemmer p27 (en syklinavhengig kinaseinhibitor 1B), samt aktiverer FOX-proteiner og mTOR. Stoffer som hemmer reaksjoner i signalveien kan hemme celledeling. mTORC1 er et etm mTOR proteinkompleks som deltar i styring av energi, mat, redoksforhold og oksygen. Påvirkes av Blir aktivert av insulin via en reseptor tyrosin kinase, og høyt forhold  ATP/AMP,  Insulinlignende vekstfaktor 1 og 2 (IGF1 & 2) og greinete aminosyrer. mTORC1 samvirker med regulator-ragkomplekset på lysosomene, hemmer autofagi.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. jan. 2022 09:10 - Sist endret 5. jan. 2022 11:01