Lysosom

Lysosom - fl.t. lysosomer. Submikroskopisk partikkel omgitt av en membran og som inneholder hydrolyttiske enzymer, hydrolaser,  som degraderer makromolekyler i et surt miljø. Finnes i stort antall i dyreceller, men det er usikkert om lysosomer finnes i planter. Plantenes vakuoler kan fungere som lysosomer.

Makromolekylene som nedbrytes i lysosomer kan være peptider, proteiner, nukleinsyrer, karbohydrater eller lipider. Surheten i lysosomene kommer fra enzymet H+ATPase og kloridkanaler. Lysosomer kan ta opp materiale via endocytose. Nedbrytningen kan skje ved autofagi. Hydrolasene i lysosomene blir laget i kornet endoplasmatisk retikulum og transportert vil Golgiapparatet til lysosomene. Hos dyr kan lysosomer i makrofager i immunsystemet fusjonere med fagosomer. Lysosomer inneholder mange forskjellige enzymer (fosfataser, lysozymer, galaktosidaser, proteaser, fosfolipaser, hyaluronidaser, ) og membranproteiner. Lysosomer kan delta i apoptose, signal- og reparasjonsprosesser. 

Biologen Christian de Duve fik nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1974 for oppdagelsen av lysosomer.

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 20. okt. 2020 11:45