Lysosom

Lysosom - fl.t. lysosomer. Submikroskopisk partikkel omgitt av en membran og som inneholder hydrolyttiske enzymer, hydrolaser,  som degraderer makromolekyler i et surt miljø. Finnes i stort antall i dyreceller, men det er usikkert om lysosomer finnes i planter. Plantenes vakuoler kan fungere som lysosomer.

Makromolekylene kan være peptider, proteiner, nukleinsyrer, karbohydrater eller lipider. Surheten i lysosomene kommer fra H+ATPase og kloidkanaler. Lysosomer kan ta opp materiale via endocytose. Nedbrytningen kan skje ved autofagi. Hydrolasene i lysosomene blir laget i kornet endoplasmatisk retikulum og transportert vil Golgiapparatet til lysosomene. Hos dyr kan lysosomer i makrofager i immunsystemet fusjonere med fagosomer.

Biologen Christian de Duve fik nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1974 for oppdagelsen av lysosomer.

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 20. feb. 2020 13:45