Fagosom

Fagosom (gr. phagein - spise; soma - kropp).En vesikkel omgitt av en membran i eukaryote celler, og som inneholder store partikler for eksempel bakterier eller cellerester fra programmert celledød eller apoptose,  tatt opp som resultat av fagocytose. Fagosomene er større enn endosomer. Membranen som omgir fagosomene er av samme type som cellemembranen.

Amøber og dyreceller inneholder fagosomer som danner pseudopodier som omslutter og tar opp partikler. Amøbene bruker fagosomer i det generelle næringsopptaket og dannelse av fødevakuoler, og ikke som et immunsystem. I immunsystemet hos pattedyr lager makrofager, neutrofile (neutrocytter, granulocytter, en type hvite blodceller) og dendrittceller fagosomer når de tar opp bakterier eller andre større fremmedpartikler som de bryter ned.  Hos dyr kan fagosomer i makrofyger fusjonere med lysosomer som deltar i nedbrytning av partiklene i fagosomene, og restene blir skilt ut i cellen via eksocytose.  Dendrittceller (gr. dendron - tre) er antigenpresenterende celler på alle overflater som hud, munnhule, nese, lunger, mage, tarmsystem.

Dendrittcellene tar ut en molekylprøve fra potensielle inntrengere og presenterer prøven for lymfeceller, som deretter kan produsere antistoffer mot inntrengeren eller partikkelen. Neutrofiler inneholder granuler med NADPH oksidase som lager superoksidanionet av oksygen (reaktive oksygenforbindelser), myeloperoksidaser, antimikrobielle peptider og proteaser som deltar i nedbrytning av fremmedparikler. 

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 24. apr. 2018 10:22 - Sist endret 20. mai 2021 09:57