Endosom

Endosom (gr. endon - inne i; soma - kropp) fl.t. endosomer. Hos eukaryoter en vesikkel omgitt av en membran med opprinnelse fra plasmamembranen,  og som brukes til å frakte eller resirkulere innholdet (cargo, last) i vesikkelen til en plasmamembran, lysosom eller vakuole .Endocytose hvor makromolekyler utenfor cellen tas opp i en vesikkel omgitt av en membran (endosom). Endosomer kan fusjonere med lysosomer. Endosom kan også være en del av cellekjernen (karyosom (gr. karyon - kjerne; soma - kropp).

Eukaryote celler består av komplekse reaksjonsrom (organeller), hvor molekyler blir pakket og fraktet i vesikler med en merkelapp som viser til hvilke destinasjonsorganelle de skal bli transportert. Proteiner på overflaten av vesiklene binder seg spesifikt til molekyler på membraner som vesiklene skal fusjonere med og tømme innholdet i. Ribosomerendoplasmatisk retikulum lager proteiner som blir omgitt av vesikler og fraktet i samvirke med Golgi-apparatet

Proteiner, glykoproteiner, celleveggmateriale,  hormoner og nevrotransmittorer blir fraktet i vesikler ( vesikkeltransport), I planter blir celleveggmeteriale fraktet i vesikler fram til cellemembranen, hvor vesiklene fusjonerer med membranen og tømmer innholdet på utsiden. Hormonet insulin i vesikler blir fraktet til overflaten i cellene i bukspyttkjertel (pankreas). Nerveceller kommuniserer seg imellom og med muskelceller via nevrotransmittorer som blir faktet i vesikler som fusjonerer med cellemembranen i nervecellene. Eksocytose av synaptiske vesikler frigir nevrotransmittorer i den synaptiske kløft,  hvor kalsium deltar i vesikkelfusjon. Immunceller frakter blant annet cytokiner i vesikler. 

Tidlige endosomer er små vesikler i endomembransystemet dannet via endocytose, fra trans-Golgi nettverk. De blir først dekket av klatrin (clathrin). Deretter blir klatrin fjernet. Proteiner at typen RAP GTPase (RAB5) og SNARE (solubel  N-etylmaleimid-sensitiv faktor (NSF) attachment protein reseptor) deltar i transporten av vesiklene (vesikkeltrafikk). Endosomer kan også bli dannet ved knoppdannelse fra cellemembranen. 

Endosomale sorteringskompleks (ESCRT)

Cytosolproteiner og membranbundete proteiner merkes med ubiquitin sendes til endosomer  via mutivesikulære legemer MBV videre til lysosomer. ESCRT deltar i knoppdannelse fra cellemembranen, og ved avslutningen av celledeling (cytokinese).  

Virus slippes fri fra virusinfiserte celler via viral knoppdannelse, hvor viruset anvender cellens ESCRT. HIV og andre retrovirus kan utnytte cellens ESCRT hvor viruset lokkes inn i knopputvekster fra cellemembranen og deretter slippes fri (absisjon) fra den virusinfiserte cellen. Viruspartiklene tar derved med seg også deler av vertscellens cellemembran. 

Membranproteiner, membranlipider eller overflatereseptorer på cellene kan tas opp i vesikler ved endocytose hvor de blir merket med ubiquitin som signaliserer nedbrytning. Vesiklene tas opp i endosomer hvor de gjennomgår sortering via det endosomale sorteringskompleks (ESCRT) og multivesikulære legemer (MVB) og komplekser før det fraktes til og fusjonerer med lysosomer som sørger for innholdet nedbrytes. På denne måten lages det egne reaksjonsrom med vesikler dannet fra cellemembranen med innhold og som kan omsettes videre i i cellens cytoplasma.

Det er fem forskjellige ESCRT-komplekser (ESCRT O, I, II og III) og Vps4. Sorteringskomplekset er bevart under evolusjonen.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 26. apr. 2021 10:08