SNARE

SNARE (”Soluble NSF Attachment Protein Receptor”) er sammen med Rab en gruppe proteiner som deltar i gjenkjennelse og utvelgelse av vesikler i endomembransystemet som skal dele seg eller fusjonere.

SNARE på transportvesikkelen kalles v-SNARE (v-vesikkel) og binder seg til t-SNARE (t-target) på mottakermembranen. I planter er det mange gener som koder for SNARE.

Rab

Rab er små GTP-bindende proteiner som gir energi og retningsstyring på vesikkeltransporten. Aktiv form av Rab er bundet til GTP og inaktiv form til GDP. Forholdet reguleres av en GTP-GDP utbygningsfaktor. Rab kan bli inaktivert av GTPase aktiverende protein. ATPase kan delta i bryting av bindingen mellom v-SNARE og t-SNARE.

Publisert 23. apr. 2015 07:36 - Sist endret 23. apr. 2015 07:36