G-protein

G-protein - GTPase enzym som regulerer mange forskjellige prosesser på samme måte. G-protein deltar i en signaloverføringsvei (signaltransduksjon, l. ductus - lede) som skrus henholdsvis på eller av ved binding av guanosin trifosfat (GTP) eller guanosin difosfat (GDP). Når GTP er bundet er proteinet aktivt og når GDP er bundet er det inaktivt.

I signaloverføringsveien virker et signalmolekyl som ligand og binder seg til og forårsaker konformasjonsendring i G-protein koblete receptorer i membranen. Derved aktiveres G-proteinet ved at GTP erstatter GDP. Aktivt G-protein (GTP-protein) bindes deretter til et enzym og endrer aktiviteten til dette. G-protein inneholder GTPase aktivitet som omdanner GTP til GDP og aktiviteten kan derved skrus raskt av og virker som en molekylær bryter. G-protein er aktive i mange forskjellige typer signaloverføringsveier i cellen. Flere bakterietoksiner som koleratoksin og botulismetoksin virker ved å påvirke G-proteiner.
Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 10. jan. 2019 09:25