Ribosom

Ribosom (ribonukleinsyre, gr. soma - kropp) - Kornet partikkel bestående av små og store subenheter med ribosomalt RNA (rRNA) og protein. Ribosomene deltar i proteinsyntesen, translasjon med start, forlengelse, terminering og folding. Ribosomene er satt sammen av forskjellige ribosomale RNA molekyler, ofte festet til endoplasmatisk retikulum. Eukaryotene har 80S ribosomer i cytosol satt sammen av 40S (18S rRNA) og 60S (28S og 5.8S rRNA) med tandemrepeterte sekvenser og ca. 49+33 forskjellige proteiner, i alt 4.2 MDa. Prokaryotene har 70S ribosomer (ribonukleinprotein) bestående av liten 30S (med 16S RNA subenhet bundet til 21 proteiner) og stor 50S (med 23S RNA subenhet og 5S RNA subenhet bundet til 34 proteiner, i alt 2.5 MDa).

S står for Svedberg-enhet (Theodor Svedberg, Nobelpris i kjemi 1926) for sedimentering ved  ultrasentrifugering. Subenhetene har sine egne Svedberg-enheter, hvor både form, masse og tetthet påvirker antall Svedberg-enheter, som ikke kan summeres direkte. Plastidene har 70S ribosomer i et ribonukleoproteinkompleks som ligner prokaryotenes satt sammen av 30S (16S rRNA) og 50S (23S, 5S og 4.5S rRNA) sammen med ca. 75 forskjellige proteiner. Mitokondriene hos planter har 77-78S ribosomer med 24-26S og 5S i den store subenheten og 18S rRNA i den lille. Selv om mitokondrieribosomene er noe større er sekvensen mest lik prokaryotenes rRNA.

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 5. apr. 2018 13:24