Ribozym

Ribozym - Enzym som inneholder katalyttisk RNA. RNA med enzymaktivitet.Vanligvis er biologiske katalysatorer i cellen enzymer (proteiner med katalyttisk aktivitet). Imidlertid kan RNA også virke som et enzym kalt ribozym. Telomerase har korte stykker med RNA. RNA-skjøtende enzymer.

Gruppe I introner

Gruppe I introner en en type ribozymer som katalyserer flytting og selvskjøting av deler av RNA i budbringer RNA (mRNA), ribosomalt RNA (rRNA) og transport-RNA (tRNA). De finnes hos bakterier, kloroplaster, mitokondrier og noen eukaryoter. 

Gruppe II introner

Gruppe II introner er mobile genetiske elementer og ribozymer som finnes hos alle levende organismer.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 28. mars 2020 13:01