Lysozym

Lysozym - Gruppe enzymer som ødelegger eller skader veggen hos bakterier. Bryter glykosidbindingen mellom N-acetylglukosamin og N-acetylmuramsyre i peptidoglukaner i bakterieveggen. Gir lysis av bakterien. Finnes bl.a. i spytt, tårer, epitelslim og morsmelk, samt i makrofager og neutrofiler (granulocytter en type hvite blodlegemer ) i immunsystemet hos pattedyr. Lysozym finnes også i eggehvite i egg. 

Lysozym hydrolyserer og bryter beta-1,4-bindingen mellom N-acetylmuramiksyre og N-acetyl-glukosamin som inngår i peptidoglykan i celleveggen hos Gram-positive bakterier, og som resulterer i lysis. Lysozym kan også spalte glykosidbindinger i kitin, men er mindre effektive enn kitinase. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 28. mars 2020 10:54