Antiport

Antiport (gr. anti - mot; l. portare - bære) - Transport av et ion eller molekyl gjennom en membran med samtidig og motsatt transport av et annet stoff. Transporten drives av spesielle membranproteiner kalt antiporter, e.g. ammonium-H+ antiport ved opptak av ammonium i røtter. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 5. mai 2020 10:20