Motiv

Motiv (l. movere- bevege). Mønster som inngår som en del av et hele, og som kan finnes gjentatt på forskjellige steder. Et sekvensmotiv er en del av rekkefølgen av nukleotider i DNA eller RNA, for eksempel bindingssete for transkripsjonsfaktorer eller sekvenser som har spesiell biologisk betydning i regulering av aktivitet, og følger et evolusjonært mønster hos forskjellige organismegrupper. Et sekvensmotiv kan også være en del av en aminosyresekvens i proteiner, som danner et strukturelt mønster som har biologisk betydning. Et motiv blir ofte konservert og bevart under evolusjonen.  

Et strukturelt motiv kan bli gjentatt og repetert i fraktale mønstre, for eksempel i romanescokål.

romanescokål

Romanescokål/romanescobrokkoli (Brassica oleracea var. romanesco) viser et fraktalt mønster, selvorganisering og selvsimilaritet.

Et motiv kan være den fundamentale tredimensjonale gjentatte struktur- og formenheten som bygger opp en organisme, for eksempel en fytomer hos planter.

Hos dyr kan et motiv være en bit av en gjentatt del som danner et mønster i en fuglesang, eller i et annet vokalt lyduttrykk.

Tilbake til hovedside

Publisert 28. juni 2018 16:09 - Sist endret 15. okt. 2018 11:53