DNA polymerase

DNA polymerase - Et enzym som kopierer en DNA-tråd og lager en komplementær tråd. Enzymet kan bare lage DNA i 5´til 3´-retning og kan ikke starte en ny kjede alene siden de bare hekter på nukleotider til en allerede eksisterende 3´-OH-gruppe. Derfor er en primer, oftest et kort stykke med RNA laget av en primase, nødvendig. DNA polymerase III er det primære enzymet som virker i replikasjonsgaffelen.

Helicase er et ATP-avhengig enzym som tvinner opp et lite stykke av DNA slik at det blir enkelttråder. Enkelttrådbindende proteiner bindes slik at hydrogenbindingene ikke gjendannes. Lag-tråden får ingen fri OH-gruppe i motsetning til den andre tråden, og på denne må det lages primer. DNA polymerase I fjerner RNA vha. eksonukleaseaktivitet (en 5´-3´-eksonuklease som også kan reparere feil) og bitene skjøtes med DNA ligase. Korrekturlesing kan skje vha. DNA polymerase III som også inneholder en 3´-5´eksonuklease som kan fjerne baser som er feil innsatt.
Publisert 4. feb. 2011 10:15 - Sist endret 17. jan. 2020 08:37