Semikonservativ replikasjon

Semikonservativ replikasjon - Den vanlige måten som DNA syntetiseres. Hver av de to trådene i dobbelthelixen virker som en mal (templat) for de to nye DNAtrådene som lages. Etter replikasjon består DNA-helixen av en gammel og en ny tråd.

Publisert 4. feb. 2011 10:49