Protein fosfatase

Protein fosfatase (fosfoprotein fosfatase, protein defosforylase, fosfoprotein defosforylase)  er enzymer som fjerner fosforylgrupper festet til aminosyrene serin, threonin eller tyrosin i proteiner og enzymer. Protein fosfataser samvirker med protein kinaser som fosforylerer og hekter på fosfatgrupper på de nevnte aminosyrene, og regulerer aktiviteten til enzymer, celledeling og vekstprosesser i organismen.

Fosfatgruppen i kinasereaksjoner kommer fra adenosin trifosfat (ATP) mens protein fosfatase hekter av fosforylgruppen. I sjeldne tilfeller kan også aminosyren histidin bli fosforylert. 

Hos pattedyr er fosforylering og defosforylering av proteiner en viktig reguleringsfaktor i omsetning av glykogen.

Tilbake til hovedside

Publisert 17. apr. 2020 09:29 - Sist endret 17. apr. 2020 10:35