Sur vekst

Sur vekst hypotesen - Hypotese foreslått av R. Cleland og A. Hager om at plantehormonet auxin forårsaker en forsuring av celleveggen som igjen gir en løsere struktur i veggen. Forsuringen skjer via en auxinstimulert utskillelse av protoner via en H+ ATPase i cellemembranen.

En løsere celleveggstruktur ved å løse opp bindingen mellom kjedene med cellulose og hemicellulose  gir lavere verdi av trykkpotensialkomponenten i vannpotensialet. Derved blir vannpotensialet i cellen mer negativt og cellen kan derved ta opp mer vann og vokse i størrelse. Et forutsetning for vekst av celler er at det er nok vann til å gi et tilstrekkelig høyt turgortrykk i cellene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 3. apr. 2019 12:16