Nikotinamid adenin dinukleotid (fosfat)

Nikotinamid adenin dinukleotid (fosfat) - NAD(P)+ (oksidert form). De to viktigste redoksintermediatene i metabolismen er NAD+ og NADP+ (bruker pluss fordi molekylet har en positiv ladning). Stoffer som kan avgi eller motta elektroner og protoner og den reduserte formen har 2 elektroner og ett proton mer enn den oksiderte formen. Forskjellen på NAD+ og NADP+ er at NADP har en fosfatgruppe forestret til C-2´-karbonet i adenylat ribose. NAD(P)+ er den oksiderte formen og NAD(P)H er den reduserte formen av NAD(P)+. Reduksjon og oksidasjon kan lett måles ved å se på absorbansen ved 340 nm. NAD(P)H gir metabolisk reduksjonskraft i cellen. NADPH gir elektroner og protoner til biosyntesereaksjoner. NADPH lages i fotosyntesen. NADH som lages i mitokondriene og cytoplasma har en viktig funksjon ved å frakte elektroner til elektrontransportkjeden i respirasjonen. Noen ganger skriver vi NAD(P)H + H+ for å indikere at NAD(P)+ kan motta to elektroner, men bare ett proton. Det andre H+ frigis. Nikotinsyre og nikotinamid virker som vitaminer hos mennesker.

NADPH oksidasjon og reduksjon

NADH

d

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 3. juli 2013 10:35