Genom

Genom (gr. genos - avkom; l. oma - abstrakt gruppe) - Det totale genetiske innhold (geninformasjon) i en organisme, bakterie eller virus. Genomet inneholder kodende sekvenser (eksoner) og ikke-kodende sekvenser (introner). Genomet i celler er DNA, mens det i virus kan være enten DNA eller RNA. Gener som trengs for å lage produkter som det trengs store mengder av er ofte samlet i klynger f.eks. gener som koder for ribosomalt RNA (rRNA) samlet i nukleolus. Det ikke-kodende DNA består ofte repeterte (gjentatte) korte sekvenser med lengde fra 2 til 30 basepar, i rekkefølge på mange tusen kopier. Slike områder kalles satelitt-DNA. Satelitt-DNA deles i minisatelitter og mikrosatelitter avhengig av lengden på de repeterte sekvensene. Repeterte minisatelitter lager hypervariable områder på genomet og er utgangspunkt for DNA fingerprinting.

Genomet hos prokaryoter omfatter alle gener dvs. både de som finnes i bakteriekromosomet, plasmider og eventuelle virus.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 3. apr. 2020 06:06