Satelitt DNA

Satelitt DNA - Repeterte DNA-sekvenser som har forskjellig tetthet enn resten av kjerne DNA ved sentrifugering. De finnes vanligvis som et DNA-bånd med mindre tetthet enn resten av genomisk DNA. Satelitt DNA viser stor variasjon mellom arter og antallet tandemrepeterte basesekvenser varierer fra få til mange hundre.

Publisert 4. feb. 2011 10:48