Ekson

Ekson (gr. exo - utside) - Exon. Flt. eksoner. Et segment, kodende stykke av DNA som transkriberes til et RNA-transkipt og translateres til protein, i motsetning til introner som er en ikke-kodende sekvens av baser som atskiller eksoner. Introner blir fjernet i en RNA-spleising

Hos mennesket består genomet av ca. 1 % eksoner og ca. 24% introner og 75% intergenetisk DNA som ligger mellom genene. 

Begrepet "exon" ble i 1978 innført av den amerikanske biokjemikeren Walter Gilbert.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 10. juli 2021 13:37