Mykobiom

Mykobiota. Samlingen av sopp (soppfloraen) som lever på indre og ytre overflater på planter og dyr. Mikrobiomet som omfatter populasjonene med sopparter.  Mykobiomet  finnes sammen med det bakterielle mikrobiomet (bakterier og arkebakterier)  blant annet i magetarmsystemet, som også omfatter protister og virus, og alle disse samvirker. Metagenomikk med moderne sekvenseringsteknikker (neste generasjons sekvenseringsteknikker), bioinformatikk , samt operasjonelle taksonomiske enheter (OTU) har gitt økt innblikk i hvilke arter som inngår i mykobiomet, blant annet i kroppshulrom hos dyr.  

Soppslekter som inngår i mykobiomet og gir biodiversitet er for eksempel Candida, Malassezia, Saccharomyces, Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Histoplasma, Mucor, Fusarium, Penicillium , Trichosporum. De fleste er ascomyceter (Ascomycota), men kan også være basidiomyceter (Basidiomycota), koblingssopp (Zygomycota) eller endomykorrhizasopp (Glomeromycota).   Noen av sopp er relatert til sykdomstilstander, mens andre er kommensaler. På planterøtter inngår mykobiomet i mykorrhiza.

Tilbake til hovedside

Publisert 28. mars 2019 12:04 - Sist endret 28. mars 2019 12:09