Oligosakkarider

Oligosakkarider (gr. oligos - få; l. sacchara - sukker) - Et sukker som består fra 2 til 10 monosakkarider. Eksempler er sukrose, maltose (O-alfa-glukopyranosyl-(1,4)-glukopyranose) og melibiose (O-alfa-galaktopyranosyl-(1,6)-glukopyranose. En vanlig lagringsform av oligosakkarider i planter er galaktosederivater av sukrose eller polyoler (polyalkoholer). Polyoler finnes i alifatiske (alditoler f.eks. mannitol, glucitol og glycerol) og sykliske (syklitoler f.eks. myo-inositol) former. Florosid og isofloridosid finnes i brunalger og rødalger hvor de er viktige for osmoregulering. Clusianose som er et alditol-galaktosid finnes i flere planter og antas å delta i kulderesistens. Galaktinol er et syklitol-galaktosid som er vanlig i planter som også kan lage raffinose.

Biosyntese av oligosakkarider:

Biosyntese oligosakkarider

Oligosakkarider og ernæring

Oligosakkarider blir ikke omsatt og tatt opp i tynntarmen, men kommer ut i tykktarmen hvor de fungerer som næring for tarmbakterier i mikrobiomet. Brystmelk inneholder oligosakkarider  som gir næring til bifidobakterier slik som Bifidobacterium breve og Bifidobacterium longum subsp. infantis. Bifidobakteriene kan beskytte mot infeksjoner, og hindre vekst av andre potensielt patogene bakterier.

Litteratur

Wickramasinghe S, Pacheco AR, Lemay DG and David A. Mill DA: Bifidobacteria grown on human milk oligosaccharides downregulate the expression of inflammation-related genes in Caco-2 cells
BMC Microbiol.  2015; 15: 172 doi:  10.1186/s12866-015-0508-3

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:39 - Sist endret 11. okt. 2019 10:45