Hemicellulose

Hemicellulose - Heterogen polymer bestående av sukker i form av pentoser og heksoser i plantenes cellevegg. F.eks. xylaner, xyloglukaner, mannaner, glakatomannaner, arabinoxylaner, og arabino-galaktaner.

Hemicellulose er satt sammen av monomere med glukose, xylose, mannose, arabinose, galaktose og rhamnose, fra 200-500 monomere per molekyl men kan også inneholde galakturonsyre og glukuronsyre som kan binde mye vann. Hemicellulose er en heterogen gruppe molekyler som blir laget i Golgiapparatet fra sukkernukleotider, og deretter fraktet via vesikkeltransport til plasmamembranen og celleveggen. Hemmicellulose er koblet til cellulose, pektin og proteiner i celleveggene hos planter og utgjør en viktig del av celleveggstrukturen. Ved kan inneholdet fra 20-30% hemicellulose, men typen varierer med kjerneved og splint. Glukuronxylan er en hemicellulose satt sammen av xylose med sidekjeder med glukuronsyre. Hemicellulose utgjør en del av kostfiberen man får fra planter. Gummistoffer fra trær, bl.a. gummi arabikum er bygget opp av hemicelluloser.

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 31. jan. 2018 12:17