Populasjon

Populasjon (l. populus - folket) - En gruppe av individer av en art som inntar et område på samme tid. Alle organismer som tilhører en taksonomisk gruppe (taxon) som finnes på et sted ved et gitt tidspunkt.

En populasjon består av en samling av individer av en art samlet på et sted på en tid. Alle populasjoner har en populasjonsstørrelse, tetthet,  spredning, aldersstruktur og demografi, og inntar en  nisje i økosystemet (populasjonsøkologi). Størrelsen som en populasjon stabiliserer seg på defineres som bærekapasiteten for arten på stedet. Populasjonen vokser  inntil bærekapasiteten nås.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:43 - Sist endret 8. des. 2019 15:15