Art

Art - En gruppe individer som kan krysse seg med hverandre og utveksle gener, men som er omgitt av krysningsbarrierer mot andre arter. Dette er et biologisk artsbegrep. Enkelte planter som formeres aseksuelt vil falle utenfor denne definisjonen. Hos noen alger vil det være vanskelig å få utført krysningsforsøk fordi slik krysning skjer svært sjeldent. Alger klassifieres derfor ofte etter et morfologisk artsbegrep basert på strukturelle karakterer. Arter kan danne artskompleks

Ifølge et fenetisk artsbegrep vil en art være individer som har tilnærmet lik morfologi, anatomi, kjemiske innholdsstoffer og cytologi.

Det fylogenetiske artsbegrep sier at en art representerer en kontinuerlig utviklingslinje repeterende fra foreldre til avkom. En fylogenetisk art bør også være molofyletisk. Artsnavnet er bygget opp av et latinsk slektsnavn og artsepitet (binomial nomenklatur). Det finnes typeeksemplarer av artene i vitenskapelige samlinger og muséer.

Artsrate

Hastigheten som evolusjonen frembringer nye arter varierer. Noen arter har vært stabile gjennom millioner av år fram til vår tid. Det er større artsrate hos insektspollinerte planter sammenlignet med vindpollinerte. Det skjer raskere artsdannelse hos dyr som bare spiser en type mat, sammenlignet med arter som har en mer generll diett, e.g. artsdannelse hos Darwins finker og adaptiv radiasjon av cichlider. Ved seksuell dimorfi får hannen og hunnen forskjellig utseende forklart ved seksuell seleksjon, e.g. paradisfugl (Paradisaea) med lange halefjær med forskjellige farger og fargekombinasjoner. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 8. des. 2019 15:33