Adaptiv radiasjon

En evolusjonær relativt rask prosess  hvor mange nye arter inntar og etablerer seg i nye leveområder (habitater) og nisjer. Artene er et felles opphav, grunnleggerart,  som ved artsdannelse danner forskjellige fenotyper med morfologi tilpasset forskjellige matkilder og spiseatferd. For eksempel Darwins finker (Geospiza) med forskjellig nebbmorfologi, nebbstørrelse og form avhengig av matkilden de spesialiserer seg til, e.g. frøspisere, insektspisere.

Forskjellig fra evolusjonær radiasjon som er spredning av en art til et leveområde med mange ledige nisjer. 

Adaptiv radiasjon skjer når det åpnes opp nye leveområder f.eks. etter vulkansk aktivitet eller kontinentaldirft og platetektonikk.

Gsrwins finker

Adaptiv radioasjon av Haplochromini cichlider i Malawisjøen som et resultat av Riftdalen i Øst-Afrika for ca. 2 millioner år siden, hvor en grunnleggerart har gitt opphav til ca. tusen nye arter cichlider med forskjellige farger, fargemønstre og morfologi avhengig av nisje og spiseatferd: sand, fjell og stein, sjøbunn eller pelagisk, om de lever av zooplankton, snegleknuser, fiskespisere, pedofage (spiser yngel av egen art) eller skraper mat fra stein og bunnsedimenter så utvikles forskjellig munnmorfologi.

Cichlide frimerke

Seksuell seleksjon og reproduktiv atferd bidrar til artsutviklingen. Gir mange endemiske arter. Den samme adaptive radiasjonen av små fargerike cichlider (Haplochromini) som danner en artsflokk med stor artsdiveristet har skjedd i de andre østafrikanske sjøene Victoriasjøen og Tanganyikasjøne. Aggresivt fiske, introduksjon av andre fiskeslag og annen menneskelig aktivitet har gjort at mange arter cichlider har forsvunnet fra Victoriasjøen. Andre eksempler på adaptiv radiasjon av kolibrier og plantene lobeliaer og sølvsverd (Argyroxiphium) på Hawaii.

Den kambriske radiasjon

Den kambriske radiasjon (Kambriske eksplosjon) i Kambrium for ca. 541 millioner år siden viser funn av fossiler e.g. Burgess shale, at de fleste dyregruppene fikk sine representanter i løpet av en periode på 10-25 millioner år. 

Etter en masseutryddelse (ekstinksjon) skjer det ny radiasjon. 

Tilbake til hovedside

Publisert 6. des. 2019 06:54 - Sist endret 18. des. 2019 16:24