Hybridisering

Hybridisering (l. hybrida - bastard) - Sammenkobling av to komplementære nukleinsyretråder og som derved danner et dobbelttrådet molekyl. Hybrider kan inneholde to DNA-tråder, to RNA-tråder eller en DNA og en RNA-tråd. Hvis en dobbelttrådet nukleinsyre i vann varmes opp eller hvis pH er høyere enn 13 vil hydrogenbindingene mellom trådene ødelegges i en prosess kalt denaturering. Enkelttrådene som lages under hybridisering kan lage nye hydrogenbindinger med komplementære tråder hvis temperaturen senkes igjen.

In situ hybridisering er en teknikk for å bestemme lokaliseringen til en spesifikk RNA-sekvens på mikroskopisnitt av planter ved å bruke en radioaktiv- eller fluorescerende probe.

Hybridisering hos planter og dyr

Hybridisering er også brukt om krysning mellom arter som frembringer hybrider. Gjennom evolusjonen er det uviklet flere typer mekanismer som skal hindre hybridisering: prezygotiske isolasjoner og postzygotiske isolasjoner.

Prezygotiske barriærer

Forskjellig størrelse og form på reproduktive organer

Forskjellige parringstidspunkt på døgnet eller året

Atferd, habitat og gametisolasjon.

Blomsterfarge kan fungere som en prezygotisk barriære

Polyploidi hos planter

Postzygotiske barriærer

Viabiliteten til zygoten. Hybriden er infertil, noe som er ganske vanlig. I en hybridzone er den reproduktive isolasjonen fullstendig

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 8. des. 2019 14:58