Morfologisk artsbegrep

Morfologisk artsbegrep - Baserer seg på idéer fra Carl von Linné (1707-1778) og beskrivelse av likhet i ytre bygning. Selv om to arter ligner hverandre behøver de ikke være i slekt.

Publisert 4. feb. 2011 10:37