Biologisk artsbegrep

Biologisk artsbegrep - En art som en samling av individer som kan krysse seg med hverandre og gi livskraftig fertilt avkom. En art er en populasjon eller en gruppe populasjoner innen hvilken det er en signifikant genflyt under naturlige betingelser, men som er isolert fra andre populasjoner. Ifølge et evolusjonært artsbegrep er en art en linje tilbake til tidligere foreldrepopulasjoner av organismer.

Det finnes også andre definisjoner på en art. Morfologisk artsbegrep, artskompleks 

 

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 8. des. 2019 15:16