Domestisering

Domestisering (l. domesticus – fra hjemmet) er kultivering og foredling av gunstige egenskaper ved kunstig seleksjon av genotyper og fenotyper av planter eller dyr. Eksempler på gunstige egenskaper er rask vekst og produksjonshastighet, størrelse, spesielt utseende eller atferd eller sykdomsresistens. Domestiserte planter og dyr er vanligvis konkurransesvake og avhengig av mennesker for å kunne overleve.

Domestiserte planter (kultigen, l. cultus  kultivert; genus –slag) er selekterte landbruksvekster som gir stor avling og er sykdomsresistente, samt prydplanter, hybrider, kultivarer, varieteter  og kimærer til hagebruk. For grønnsaker blir det produsert frø som F1-hybrider. Eksempler på domestiserte dyr er hund (Canis lupus familiaris), kveg (Bos primigenius taurus), gris (Sus scrofa domestica), høne/kylling (Gallus gallus domesticus), sau (Ovis orientalis aries), sølvrev (Vulpes vulpes), due (Columbia livia), gullfisk (Carassus auratus auratus), laks (Salmo salar) . Charles Darwin observerte hvordan kunstig seleksjon på meget kort tid kunne gi stor variasjon i form og utseende hos kaniner, duer, høns og hunder, og at samme mekanisme måtte gjelde alle arter. En biologisk evolusjon hvor variasjon, naturlig seleksjon, tilpasning til levemiljøet, samt fysiske barriærer kunne gi opphav til nye arter. Domestisering er et klassisk eksempel på hvor raskt evolusjonen kan gi endret form hos arter, bare i løpet av noen få tusen år. Tenk på forandringspotensialet og framvekst av nye arter hvis evolusjonen og utvalget kan virke gjennom hundrevis av millioner år, noe den har gjort.  

Kål

Vill kål (Brassica oleracea oleracea) har ved seleksjon og foredling gitt en rekke kulturformer med svært forskjellig utseende (fenotype) og egenskaper, men med samme genetiske opprinnelse (genotype). Blomkål (Brassica oleracea botrytis), broccoli (Brassica oleracea italica), rosenkål/brysselkål (Brassica oleracea gemmifera), grønnkål (Brassica oleracea acephala) , knutekål/kålrabi (Brassica oleracea gongylodes), hodekål (Brassica oleracea capitata), rødkål (Brassica oleracea capitata f.purpurea), samt savoykål (Brassica oleracea bullata).

Blomkål

Blomkål (Brassica oleracea botrytis) er et eksempel på en domestisert kål.

Spisskål

Spisskål er en av formene av hodekål (Brassica oleracea capitata).

Tilbake til hovedside

 

Publisert 12. jan. 2016 09:16 - Sist endret 24. sep. 2018 13:44