Kunstig seleksjon

Kunstig seleksjon - Formering av utvalgte organismer med formål å produsere etterkommere med spesielt gode eller ønskede egenskaper. Kunstig seleksjon hvis mennesker foretar utvalg av selekterte egenskaper, i motsetning til naturlig seleksjon hvor de best tilpassete miljøbetingelsene overlever og reproduserer seg,  Kunstig seleksjon gir domestisering, som fundament i landbruket. 

Sammen med sine reiser blant annet til Galapagos var kunstig seleksjon, hybridisering og domestisering noe som bidro til at Charles Darwin kunne utvikle Darwin-Wallace evolusjonsteori. Darwin observerte  den store variasjonen i raser av høns, duer, kaniner og hunder, utviklet i løpet av kort tid. 

Et annet eksempel på hvor raskt evolusjonen virker er utviklingen av antibiotikaresistens hos bakterier og andre sykdomsfremkallende organismer, hvor antibiotika eller legemidler gir et seleksjonspress, kall det gjerne kunstig seleksjon,  som gjør at de som er best tilpasset (adaptert) og kan leve og reprodusere seg i et miljør med antibiotika eller et legemiddel. Bak ligger prinsippet om genetisk variasjon og rekombinasjon av gener. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 16. nov. 2019 10:36